Bc. Michal Lonský

Bakalářská práce

Etika v podnikatelské činnosti

Bussiness Ethics
Anotace:
V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů, popisuji historii etiky. Etika v podnikání by měla být součástí firmy, jež usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí. Převážná část práce je věnována významu studia podnikatelské etiky. Popisuje ekonomické důvody k etickému chování firmy a podrobně rozebírá problematiku aplikace manažerské etiky. V praktické části budu pomocí průzkumu …více
Abstract:
In the theoretical part I am explaining the basic concepts and describing the history of ethics. Business ethics should be part of a company that strives to cultivate an entrepreneurial environment. Most of the work is devoted to the study of business ethics. It describes the economic reasons for the ethical conduct of the company and closely analyzes the application of managerial ethics. I will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Nesejt
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance