Monika LOVECKÁ

Bakalářská práce

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the analysis of the business ethics in Niveko, s.r.o. and afterwards the formation of a proposal for an Ethical Code. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of the theoretical terms based on a literature search and afterwards analyze the development and importance of ethics in business. The …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza stavu podnikové etiky ve společnosti Niveko, s.r.o. a následné zpracování návrhu etického kodexu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické části. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše definované teoretické pojmy a poté následuje analyzovaný vývoj a důležitost etiky v podnikání. Praktická část práce analyzuje současný stav podnikové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOVECKÁ, Monika. A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi