Bc. Barbora Kousalová

Diplomová práce

Motivation und Motivierung im DaF-Unterricht

Motivation and Incitement to German Language Learning
Abstract:
The master thesis Motivation and Incitement to German Language Learning deals with the basic terminology connected to motivation, motive and motivational strategies in the language classroom. The aim of the research is to find out what motivates the learners from different target groups to learn German as a foreign language.
Abstract:
Diplomová Práce Motivation und Motivierung im DaF- Unterricht se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících s motivací, motivy a motivačními strategiemi zaváděnými do hodin cizího jazyka. Cílem práce je zjistit, co motivuje žáky a studenty z různých cílových skupin k učení se německému jazyku.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy