Theses 

Sbor dobrovolných hasičů a jeho role v každodenním životě obce Prchalov – Mgr. Markéta Tobolová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Markéta Tobolová

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů a jeho role v každodenním životě obce Prchalov

Voluntary Fire Brigade and its Role in Everyday Life of the Prchalov Village

Anotace: Výzkumný záměr této práce spočívá v postihnutí transformace konkrétních zvyků a obyčejů prováděných v rámci hasičské komunity a ve zjištění, do jaké míry ovlivnili dobrovolní hasiči svou kulturní činností život obce Prchalova a jeho obyvatel v časovém rozmezí od založení sboru v roce 1922 až do současné doby. Dalším dílčím záměrem je objasnit, proč začali dobrovolní hasiči tyto akce pořádat, nebo naopak, za jakých okolností od jejich konání upustili, případně proč se rozhodli pro jejich znovuobnovení.

Abstract: The research plan of this work is to describe the transformation of specific habits and customs carried out within the firefighters community and cultural activities affect the impact of volunteer firefighters to life Prchalov village and its inhabitants in the time span since the founding of the Voluntary Fire Brigade in 1922 until the present time. Another sub-goal is to explain why these volunteer firefighters began to organize events, or conversely, under what circumstances, refrain from their actions, or why they decided to restore them.

Klíčová slova: Prchalov, Sbor dobrovolných hasičů, každodenní život, zvyky, obyčeje, tradice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz