Jan Ondrák

Bakalářská práce

Zdravá délka života

healthy life years
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou střední délky života a zdravou délkou života ve vybraných zemích. Ze začátku se práce věnuje vysvětlení jednotlivých pojmů, které jsou v práci používány a později se zaměřuje na ukazatel zdravé délky života, výpočet tohoto ukazatele, jeho význam a využití v praxi. Dále se práce věnuje hypotézám ověřujícím, či vyvracejícím vliv přírodních, demografických, biologických …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with life expectancy, healthy life years analysis in selected countries. The begining of this thesis is devoted to explanation of individual concepts, which are used in in this thesys, later it aids on healthy life years indicator and its calculation methods, meaning and usi in practice. It ges on with hypotheses verifying or returning influence of natural, demographic, biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Daniela Krbcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70635