Bc. Anna Kvanďúchová

Diplomová práce

Vnitřní předpisy vysokých škol

The Internal Regulations of the Universities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vysokým školstvím v České republice, se zaměřením na jeho samosprávnou funkci. Nejsou opomenuty ani evropské standardy a doporučení v oblasti terciárního vzdělávání. Diplomová práce se věnuje především vnitřním předpisům vydávaným veřejnými vysokými školami a jejich právní povaze. Konkrétní aspekty jsou demonstrovány na příkladech. Diplomová práce hodnotí aktuální právní úpravu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the higher education in Czech Republic, especially with its self-governing function. There are not omitted European standards and recommendations whitin the field of higher education. The diploma thesis is particularly about internal regulations issued by universities and their legal nature. Specific aspects are demonstrated on examples. The diploma thesis evaluates current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Anna Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa