Bc. Tereza NEUMANNOVÁ

Diplomová práce

Pády seniorů v zařízeních dlouhodobé péče

Falls in elderly long-term care facilities
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zmapovat pády a příčiny pádů u pacientů ve věku nad 60 let v lůžkovém zdravotnickém zařízení Nemocnice následné péče Ryjice. Metodika: Do souboru byly zařazeny všechny záznamy o pádech pacientů za období 15.1.2011-14.1.2012. Soubor byl tvořen 124 záznamy o pádech pacientů, kteří za sledované období během hospitalizace upadli. Získaná data byla zanesena do analytické tabulky, zpracována …více
Abstract:
Target: The target of this thesis was to document falls and their causes among patients aged 60+ in the hospital facility of Ryjice Hospice (Nemocnice následné péče Ryjice). Methodology: All the Patient?s fall registries in specific time. This file contained 124 registries about patient?s falls. and the Gathered data was logged up in an analytical chart, compiled using a descriptive statistic and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012
Zveřejnit od: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUMANNOVÁ, Tereza. Pády seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta