Nikola KRKOŠKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotně-sociální pracovník v procesu propouštění pacientů z nemocnice

Medical social worker in the process of a patients' dismissal from the hospital
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem zdravotně sociálního pracovníka v procesu propouštění pacientů z nemocnice. Cílem je zjistit, jak se zdravotně sociální pracovník zapojuje v procesu propouštění pacientů z nemocnice. Práce se skládá z části teoretické a aplikační. V teoretické části je popsána historie práce zdravotně sociálního pracovníka, struktura nemocnice, popis procesu propouštění z nemocnice …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of a medical social worker in the process of discharging patients from a hospital. The aim is to find out how the medical social worker is involved the process of patients' dismissal from the hospital. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of the work of a medical social worker, the structure of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRKOŠKOVÁ, Nikola. Zdravotně-sociální pracovník v procesu propouštění pacientů z nemocnice. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií