Mgr. Yousef Mahagna

Disertační práce

Dopady globalizace na sociální a psychologické aspekty života a rodiny příslušníků arabské menšiny v Izraeli

The impacts of globalization on social and psychological aspects of Israeli Arab minority members' life and family
Anotace:
Práce se zabývá vlivem globalizace na příslušníky arabské menšiny v Izraeli. V teoretické části popi-suje, co globalizace znamená a do jaké míry ovlivňuje každodenní život v různých oblastech. Práce se věnuje také popisu tradiční arabské rodiny, jejího způsobu života a systému rodinných vztahů a speci-fikům života arabské menšiny v Izraeli. Empirická část se skládá z kvalitativního a kvantitativního …více
Abstract:
The thesis is focused on the impact of globalization on members of Arab minority in Israel. In theoreti-cal part, meaning of globalization and the extent to which it influences different areas of everyday life is described. The thesis also provides description of traditional Arab family, it`s way of living and it`s system of family relationships and specifics of life of Arab minority in Israel. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií