Mgr. Ziyad Khuri, Ph.D.

Disertační práce

Factors Predicting Burnout among Israeli-Arab Teachers in Elementary Schools

Factors Predicting Burnout among Israeli-Arab Teachers in Elementary Schools
Anotace:
Studií, které se věnují vyhoření u pedagogických profesí, existuje velké množství, ale žádná dosud nezkoumala tento syndrom mezi učiteli arabské národnosti v Izraeli. Účelem naší studie bylo z jistit, nakolik souvisí vyhoření s různými organizačními proměnnými, jako je pracovní zátěž, kontrola, spolupracující vedení, kolegiální podpora a podobně. Dotazník vyhoření podle Maslachové, který jsme pro měření …více
Abstract:
Despite the enormous amount of studies on burnout in educational professions, there are still no studies on burnout among Israeli-Arab elementary teachers. The purpose of this study was to examine how teachers’ burnout is related to different organizational variables such as workload, control, leadership collaboration, collegial support, etc. The Maslach Burnout Inventory, which was used to measure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., prof. dr. Mojca Juriševič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika (angl.)