Bc. Miroslav Kučera

Bachelor's thesis

Daňová kontrola a její opakování

Tax inspection and its repetition
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na institut daňové kontroly, kterou správce daně využívá jako jeden z postupů při správě daní, kterým zjišťuje nebo prověřuje základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení, vyměření a následné vybrání daně. V teoretické části práce jsou popsány postupy správce daně při správě daní se zaměřením na daňovou kontrolu s vymezením možností jejího opakování. Praktická …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a tax inspection by the tax administrator uses one of the practices in tax administration, which detects and verifies the tax base and other circumstances decisive for correct determination, assessment and subsequent recovery of the tax. In the theoretical section is described process of the tax administrator in tax inspection with the definition of the possibility of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: JUDr. Yveta Janáková
  • Oponent: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting