Bc. Věra Volfová

Bakalářská práce

Finanční výkazy a jejich využití pro hodnocení finanční situace firmy - porovnání požadavků na finanční výkazy nutných k dosažení úvěru nebo grantu z EU pro malou firmu

Financial reports and their utilization for classification financial situation firm - comparison demand on financial reports necessary for achievement credits or grant from EU for small firm
Anotace:
Moje práce popisuje základní kroky při rozhodování firmy usilující o dotaci z Evropských fondů nebo úvěr, obzvláště pak rozsah předkládaných finančních výkazů. Přehled základních poměrových ukazatelů, které poukazují na finační zdraví firmy, a tudíž možnosti obstát u výběrové komise při udělování grantů nebo obdržet bankovní úvěr, je jen základním výčtem. Praktická část využívá data firmy ADAVE s.r …více
Abstract:
My work describes basic decision steps when a company attempts to get a European grant or a loan; especially it shows the scope of submit financial reports. The overview of a range of proportion indicators, which prove the financial situation of a company and so a possibility to come through a selection procedure over a grant or loan administration, is only a basic specification. The functional part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní