Bc. Jarmila Mateřanková

Diplomová práce

Smluvní princip v českém pracovním právu

The Principle of Contract in the Czech Labour Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá smluvním principem v individuálním pracovním právu. Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola analyzuje obecná východiska smluvního principu v soukromém a pracovním právu, vymezuje základní pojmy zpracovávané problematiky, zejména zásadu autonomie vůle a smluvní volnosti, které zařazuje do širších souvislostí. Součástí prvé kapitoly je také podání exkurzu do pojetí …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the principle of freedom of contract in Czech labour law. The diploma thesis is devided into three main parts. The first part is focused on fundamental legal terms related to the principle of contract in civil law and its distinctions in labour law. This part presents the discursion to the concept of flexicurity in European labour law which is closely connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta