Bc. Přemysl Růžička

Diplomová práce

Implementace principu SMART City ve Středočeském kraji

Implementation of The Smart City Principle in the Central Bohemian region
Anotace:
Cílem této je vypracování podrobného popisu procesů, které probíhali v rámci realizovaného šetření ve Středočeském kraji, identifikování hlavních závěrů a doporučení pro Středočeský kraj, a to tak aby se diplomová práce mohla stát inspirací pro podobná šetření nebo pro samotnou implementaci Konceptu SMART City v dalších krajích ČR. Diplomová práce se bude ve své teoretické části postupně zabývat jednotlivými …více
Abstract:
The aim of this thesis is to elaborate a detailed description of the processes that took place in the Central Bohemia Region, to identify the main conclusions and recommendations for the Central Bohemia Region so that the thesis could inspire similar surveys or the implementation of the SMART City Concept in other regions. ČR. The thesis will in its theoretical part gradually deal with the concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS