Bc. Jana Volková

Diplomová práce

Vzdělávací program pro členy World Rock’n’Roll Confederation

Education program for members of the World Rock'n'Roll Confederation
Anotace:
Diplomová práce s názvem Vzdělávací program pro členy World Rock´n´Roll Confederation zpracovává návrh nového programu pro vzdělávání porotců pro mezinárodní soutěže v akrobatickém rock and rollu. Teoretická část předkládá na základě četných citací a inspirace z mnoha zdrojů zpracovaný návod na přípravu vzdělávacích programů. Aplikační část zpracovává konkrétní návrh vzdělávacího programu opřený o …více
Abstract:
The thesis titled Education program for members of the World Rock'n'Roll Confederation is drafting a new program for training judges for international competitions in acrobatic rock and roll. The theoretical part presents, on the basis of numerous citations and inspiration from many sources , instructions for the preparation of educational programs. The application part propose a specific educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta