MUDr. Eva Březinová, Ph.D.

Disertační práce

Kvalita života pacientů s atopickou dermatitidou

Quality of life in patients with atopic dermatitis
Anotace:
Úvod. Atopická dermatitida (AD) patří mezi onemocnění s širokými psychosociálními důsledky, které bývají často podceňovány. V současné době existuje velmi málo studií zabývajících se kvalitou života (QoL) dospělých pacientů. AD postihuje jak fyzickou, tak emocionální pohodu pacientů, i jejich rodinných příslušníků, což vede k výrazně negativnímu dopadu na kvalitu života. Metody. Do výzkumu byli zařazeni …více
Abstract:
Background. Atopic dermatitis (AD) leads to severe psychosocial disturbances that are quite frequently underestimated. There are only few studies concerning quality of life (QoL) in adult patients. AD is associated with a decline in the physical and emotional well-being of patients and their families, resulting in significant reduction in everyday qualify of life. Methods. Patients over 18 years of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta