Klára Machalová

Diplomová práce

Marketingová komunikace neziskových organizací

Marketing communication of non-profit organizations
Anotace:
Práce se zabývá soudobými nástroji a trendy marketingové komunikace v neziskových organizacích. Představeny jsou metody fundraisingu a charakteristiky jednotlivých typů neziskových organizací. Rozebrána je také rozdílnost mezi komerčními subjekty a neziskovými organizacemi v oblastech marketingového a komunikačního cíle, marketingového mixu a jeho jednotlivých složkách. V praktické části jsou vybrány …více
Abstract:
Topic of the thesis are contemporary trends and tools in marketing communication for NPO. Different methods of fundraising and characteristics of different types of NPO. Moreover, the difference between commercial subjects and NPO with regards to marketing and communication targets, marketing mix and their components is also covered. For research, three main NPO were chosen, their marketing campaigns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní