Petra Novotná

Diplomová práce

Dotace v účetnictví obecně prospěšných společností

Grants in the accounting of Public Benefit Organisations
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice dotací v účetnictví nestátních neziskových organizací v České republice se zaměřením na obecně prospěšné společnosti. Teoretická část se zabývá nejprve pojmy důležitými pro vymezení nestátního neziskového sektoru a charakteristikou obecně prospěšných společností. Dále je pozornost věnována dotacím, jejich členění, účetnímu zobrazení a státní dotační politice …více
Abstract:
The topic of this thesis are grants in the accounting of non-governmental organisations in the Czech Republic, with a focus on Public Benefit Organisations. In the theoretical part there are defined characteristics of non-governmental nonprofit sector and Public Benefit Organisations. Furthermore, attention is paid to grants, their classification, accounting presentation and to the government subsidy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Marek Jošt
  • Oponent: Libuše Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80688