Bc. Rudolf BOHUSLAV

Master's thesis

Termodynamická optimalizace Rankinova cyklu

Thermodynamic optimization of the Rankine cycle
Abstract:
Diplomová práce obsahuje popis Rankinova cyklu a jeho modifikací. Dále jsou definovány kritéria pro analýzu a optimalizaci cyklu, konkrétně energie, entropie, exergie a entransie. Tyto kritéria jsou použity pro analýzu a optimalizaci Rankinova cyklu. V práci jsou rovněž provedeny numerické výpočty na existujících příkladech z odborné literatury.
Abstract:
The diploma thesis contains description of Rankine cycle and its modifications. Next there are defined criteria for analysis and optimization of cycle, namely energy, entropy, exergy and entransy. These criteria are used for analysis and optimization of Rankine cycle. Furthermore, numerical calculations are done for existing examples from professional literature.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOHUSLAV, Rudolf. Termodynamická optimalizace Rankinova cyklu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Design of Power Machines and Equipment