Bc. Tomáš Saladiak

Master's thesis

Projektivní techniky v marketingovém výzkumu

The role of projective techniques in the marketing research
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na kvalitativní metody marketingového výzkumu a to především na projektivní techniky. Tyto techniky nám mohou pomoci odhalit podvědomé rozhodování zákazníků, a proto jsou tak důležité. V teoretické části si nejdříve ve stručnosti představíme marketingový výzkum a jeho dělení. Poté se detailněji věnujeme projektivním technikám. Ty si představíme, rozdělíme a některé techniky si …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on qualitative marketing research methods, especially on projective techniques. These techniques can uncover subconscious customer choice, so that is the reason why they are so important. In the theoretical part of thesis, we firstly introduce marketing research and its division. Then we focus on projective techniques. We will introduce them, divide and some of them will …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication