Theses 

Československo-britské vztahy roku 1938 – Bc. Jan Oščipovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Oščipovský

Diplomová práce

Československo-britské vztahy roku 1938

Czechoslovak-British Relations in 1938

Anotace: Práce se zabývá vývojem bilaterálních vztahů Československa a Velké Británie během roku 1938 až do období konference v Mnichově. Začátek je věnován popisu situace, ve které se Evropa, Velká Británie a Československo nacházely v meziválečném období. Následuje charakteristika vývoje bilaterálních vztahů Československa a Velké Británie během roku 1937, jež se nedá od roku 1938 oddělit. Hlavní část práce je věnována vývoji diplomatických vztahů obou zemí. Tato část vychází zejména z dobových politických zpráv československých vyslanectví a z londýnské korespondence vyslance Jana Masaryka. Hlavním cílem práce je analýza Československo-britských vztahů během roku 1938. Závěr práce se snaží odpovědět na výzkumnou otázku, zda se daný vztah mohl během onoho roku vyvíjet odlišně nebo byl již plně determinován. Dále se snaží vytyčit milníky událostí, které mohly potencionálně vést ke zhoršení vztahu obou zemí a zjistit, jaký význam mohla sehrát v těchto vztazích zprostředkovatelská mise W. Runcimana.

Abstract: The thesis deals with the Czechoslovak-British relations during the year 1938 till the Munich Conference. The beginning is devoted to description the interwar period in Europe, Great Britain and Czechoslovakia. The brief description of the year 1937 is followed. Events of this year cannot be separated from the 1938´s events. The main part is devoted to the development of diplomatic relations. It is mainly based on political reports from the Czechoslovak embassies and from correspondence of Czechoslovak legate J. Masaryk. The main aim of this thesis is to analyze Czechoslovak-British relation during the year 1938. The conclusion answers the main research question – Was it possible for the Czechoslovak-British relation to evolve differently during that year or was it fully determined. The conclusion also tries to lay out the milestones of the developments and find out how important role played the Runciman mission.

Klíčová slova: Československo, Velká Británie, Československo-britské vztahy, Československá zahraniční politika, Britská zahraniční politika, Ministerstvo zahraničních věcí, Masaryk, Beneš, Chamberlain, Runciman, Henlein, Halifax, 1938, SdP, Anšlus Rakouska, Sudety, Mobilizace, Mnichovská dohoda, Czechoslovakia, Great Britain, Czechoslovak-British realiton, Czechoslovak foreign policy, British foreign policy, Ministry of Foreign Affairs, Anschluss of Austria, Mobilization, Munich Agreement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz