Ing. Elena Strapeková

Bakalářská práce

Spôsoby financovania bývania v Českej republike a na Slovensku

The Methods of Financing of Housing in Czech Republic and Slovakia
Abstract:
The subject of this honours thesis, titled ,,The Methods of Financing of Housing in Czech Republic and Slovakia,” is the analysis and comparison of housing products. Specifically, it examines the financing of these products by mortgage loans and by government subsidy on savings for housing in both the Czech Republic and Slovakia. The first component focuses on the theoretical description of both forms …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce ,,Spôsoby financovania bývania v Českej republike a na Slovensku” je analýza a porovnanie produktov bývania, ich financovanie prostredníctvom hypotekárnych úverov a stavebného sporenia, ako v Čechách, tak na Slovensku. V prvej časti som sa zamerala na teoretické vymedzenie oboch foriem financovania bývania. V druhej kapitole porovnávam ponuky vybraných bánk a stavebných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ing. Martina Skalická Dušátková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem