Bc. Saltanat Shalekenova

Bachelor's thesis

Organization of processes and services for handicapped people in hotel in Prague

Organization of processes and services for handicapped people in hotel in Prague
Abstract:
Cílem výzkumu provedeného v bakalářské práci je analyzovat proces obsluhování a poskytování služeb osobám se zdravotním postižením v českých hotelech. Toto téma je častým tématem diskuse mezi vědci a sociálně-ekonomických komunitami, včetně České Asociace hotelů a restaurací, neobchodní organizace cestovního ruchu v České republice, a dalších organizací. Hlavní otázka výzkumu je proces organizace poskytování …more
Abstract:
The research objective is to analyze the process of servicing of handicapped people at Czech hotels. This topic is a frequent discussion topic among scientists and socio-economic communities, including the Czech Hotel and Restaurant Association, the Non-Commercial Organization for Tourism in the Czech Republic, and other organizations. The research question is organization of the handicapped guests …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Zbyněk Pejšek
  • Reader: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance