Bc. Saltanat Shalekenova

Bachelor's thesis

Organization of processes and services for handicapped people in hotel in Prague

Organization of processes and services for handicapped people in hotel in Prague
Anotácia:
Cílem výzkumu provedeného v bakalářské práci je analyzovat proces obsluhování a poskytování služeb osobám se zdravotním postižením v českých hotelech. Toto téma je častým tématem diskuse mezi vědci a sociálně-ekonomických komunitami, včetně České Asociace hotelů a restaurací, neobchodní organizace cestovního ruchu v České republice, a dalších organizací. Hlavní otázka výzkumu je proces organizace poskytování …viac
Abstract:
The research objective is to analyze the process of servicing of handicapped people at Czech hotels. This topic is a frequent discussion topic among scientists and socio-economic communities, including the Czech Hotel and Restaurant Association, the Non-Commercial Organization for Tourism in the Czech Republic, and other organizations. The research question is organization of the handicapped guests …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Zbyněk Pejšek
  • Oponent: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance