Mgr. Lenka Holíková

Diplomová práce

Spolupráce školy a příslušných orgánů ve věcech péče o nezletilé a při projednávání delikventních činů dětí

The cooperation among school and state authority in cases of care of minors and in the procedure of crimes of children
Anotace:
Práce se zabývá rozborem právní úpravy týkající se součinnosti školy a příslušných státních orgánů při soudním rozhodování o otázkách výchovy nezletilých dětí a o jejich postihu za protiprávní činy. Snaží se objasnit význam a žádoucí obsah podkladů poskytovaných školou pro toto řízení.
Abstract:
The presented dissertation is trying to make an analysis of the current Czech valid and effective regulation concerning the cooperation between schools and public authorities within the family court proceedings and within the penal proceedingst against children. The dissertation is particulary trying to clear up the sense and the importance of the reports submitted by schools to the courts in the course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy