Bc. Naorass Sail

Bachelor's thesis

Aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku

The Application of Business Process Management in the chosen company
Anotácia:
Tématem této práce je aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku. Hlavním cílem bakalářské práce je realizovat jednotlivé kroky vedoucí k zavedení metodiky Business Process Management do společnosti. V práci jsou stanoveny následující cíle: analýza procesního řízení ve společnosti, identifikace problémů v oblasti procesního řízení ve společnosti a návrhy opatření ke zlepšení …viac
Abstract:
The theme of this thesis is to apply the methodology of Business Process Management. The main aim of this thesis is to realize the individual steps leading to the establishment of a methodology of Business Process Management into company. The targets of the thesis are: analysing the process management in the company, identifying problems in the field of process management in the company and proposing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedúci: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting