Bc. Petr Mikysek

Bakalářská práce

Motivace a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu

Motivation and influence of co-workers by a hotel manager
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o motivování a ovlivňování spolupracovníků hotelu Four Seasons. Cílem práce je analyzovat motivační nástroje společnosti, z výsledů analýzy formulovat závěry a navrhnout vhodné nástroje pro motivování a ovlivňování spolupracovníků pro vybrané situace z praxe manažera hotelu. Pro splnění cíle této bakalářské práce byl proveden kvantitativní výzkum, k jehož vytvoření bylo …více
Abstract:
Subject of this bachelor´s dissertation is Motivation and influence of co-workers in hotel Four Seasons Prague. The goal of this thesis is to analyze motivational tools of the company. From the results of the analysis to form conclusions and suggest useful tools for motivation and influencing co-workers for hotel manager practical use. To complete the goal of the dissertation the quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/rlqtp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Oponent: JUDr. Ing. Miroslav Okrouhlý, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví