Kateřina Kocurková

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Motivating of employees at a chosen company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. První tři kapitoly charakterizují fenomén motivace, její význam pro pracovní výkon a přístup k motivaci v pracovní oblasti. Uvedeny jsou možnosti motivování zaměstnanců, důraz je kladen na odměny, zejména benefity. V praktické části je popsán kvantitativní průzkum realizovaný ve firmě Infosys, jehož cílem bylo zjistit, jaké faktory jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of employee motivation. The first three chapters characterize the phenomenon of motivation, its importance for work performance and the approach to motivation in the work area. Possibilities of employee motivation are mentioned, the emphasis is on rewards, especially benefits. The practical part describes the quantitative survey carried out at the company Infosys …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku