Bc. Jana Modlitbová

Diplomová práce

Volební systém Uruguaye

Uruguayan Electoral System
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uruguayským volebním systémem, především pak jeho změnami po roce 1996 a jeho vlivem na stranický systém. Stručně je zde nastíněn historický vývoj tohoto specifického volebního systému, podrobněji jsou zde analyzovány důvody vedoucí k přijetí volební reformy a její účinky. Součástí práce je samozřejmě také popis současné podoby volebního systému a v neposlední řadě také …více
Abstract:
This theses deals with the Uruguayan electoral system, especially with its changes after the year 1996 and its influence on party system. There is short outline of historical development of this specific electoral system, there are analysed reasons leading to accepting electoral reform and its effects in brief. The description of current form of electoral system is naturally a component of this theses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií