Theses 

Možnosti osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením – Mgr. Lucie Pilařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Pilařová

Bakalářská práce

Možnosti osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením

The Possibilities of Independence of Client with Moderate Mental Disablement in the Home for Persons with Disabilities

Anotace: Bakalářská práce pojednává o možnostech osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením. Cílem práce je popsat rozvoj jedince od přechodu k chráněnému bydlení v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením. Bakalářská práce je rozčleněna na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje mentálnímu postižení a domovům pro osoby se zdravotním postižením. Praktická část nejprve charakterizuje organizaci Barevné domky Hajnice a chráněný Azurový byt a dále obsahuje kazuistiku klienta a analýzu šetření.

Abstract: Bachelor work deals with possibilities of independence of client with moderate mental disablement. Purpose of the work is to describe development of person from transition to sheltered housing within the frame of the home for persons with disabilities. Bachelor work is devided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with mental disablement and homes for persons with disabilities. The practical part in the first instance characterises organisation Barevné domky Hajnice and sheltered Azurový flat and in next part includes study of client and analysis of research.

Klíčová slova: mentální postižení, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, mental disablement, the home for persons with disabilities, sheltered housing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz