Mgr. Lucie Pilařová

Bakalářská práce

Možnosti osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením

The Possibilities of Independence of Client with Moderate Mental Disablement in the Home for Persons with Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech osamostatnění klienta se středně těžkým mentálním postižením. Cílem práce je popsat rozvoj jedince od přechodu k chráněnému bydlení v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením. Bakalářská práce je rozčleněna na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje mentálnímu postižení a domovům pro osoby se zdravotním postižením. Praktická část …více
Abstract:
Bachelor work deals with possibilities of independence of client with moderate mental disablement. Purpose of the work is to describe development of person from transition to sheltered housing within the frame of the home for persons with disabilities. Bachelor work is devided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with mental disablement and homes for persons with disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta