Bc. Petra Nedvědová

Master's thesis

Rizikový a rozvojový kapitál jako forma alternativního financování malého a středního podnikání ve vybraných zemích Evropy a v České republice

Venture Capital as a Form of SME´s Alternative Financing in Selected European Countries and the Czech Republic
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza využívání rizikového a rozvojového kapitálu ve vybraných evropských zemích, především pak v České republice. Práce zkoumá přínos odvětví soukromého kapitálu pro rozvoj malého a středního podnikání a řeší jeho podstatu. První část je zaměřena na charakteristiku rizikového a rozvojového kapitálu, zmiňuje hlavní subjekty s ním spjaté a popisuje samotný proces …more
Abstract:
The subject of the thesis is to analyze the use of venture capital in selected European countries, especially in the Czech Republic. The paper examines the contribution of private equity to development of small and medium-sized enterprises and deals with its essence. The first part is focused on the characteristics of venture capital, mentions the key associated subjects and describes the financing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013
Accessible from:: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nedvědová, Petra. Rizikový a rozvojový kapitál jako forma alternativního financování malého a středního podnikání ve vybraných zemích Evropy a v České republice. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta