Ing. Jan Jindra

Diplomová práce

Vyhodnocení efektivnosti investice rizikového a rozvojového kapitálu

Efficiency evaluation of investment of Venture capital
Anotace:
Cílem diplomové práce je provedení zhodnocení přípravy, vstupu, průběhu a ukončení investice rizikového a rozvojového kapitálu fondem GPEF zastupovaným společností Genesis Capital s.r.o. V práci je popsán postupný vývoj investice včetně pozastavení se nad zásadními problémy, které se v průběhu vyskytly. Závěr práce se zaobírá popsáním základních chyb, kterých se obě strany investice – jak společnost …více
Abstract:
The goal of this Master Thesis is to evaluate the preparation, the entrance, the development and the end of investment of venture capital by the fund GPEF represented by the Genesis Capital s.r.o. company. In the Thesis there is described a gradual development of investment including the reflection on the main problems that occured during the process. The conclusion of the Thesis focuses on the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: prof. Radim Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní