Bc. Stanislav Alberovský

Diplomová práce

Odpovědnost volených funkcionářů obce za škodu při výkonu funkce

The Responsibility of Elected Officials of the Municipality for Damages during the Performance of Duties
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je analýza připravované novely zákona o obcích, která mění a zpřísňuje jak samotný proces rozhodování o majetku, tak také odpovědnost za tyto rozhodnutí. V první části své práce jsem shrnul základní poznatky o majetku a hospodaření obce, o orgánech obce a také o odpovědnosti členů těchto orgánů. Ve druhé části práce se věnuji analýze připravované novely zákona o obcích …více
Abstract:
The subject of my thesis is an analysis of forthcoming amendment the Municipalities Act, that change and strengthens how the process of deciding on the property, as well as responsibility for these decisions. In the first part I summarize the basic knowledge of the property and management of the municipality, the municipality authorities and responsibilities of the members of these bodies. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa