Jakub Novák

Bakalářská práce

Křižovatka Hlavní - Mešnická - Osvobození - Zahrádkářská ve Vřesině

Intersection Hlavni - Mesnicka - Osvobozeni - Zahradkarska in Vresina
Anotace:
NOVÁK, Jakub. Křižovatka Hlavní – Mešnická – Osvobození – Zahrádkářská ve Vřesině. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 2016, 53 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na křižovatce Hlavní - Mešnická - Osvobození - Zahrádkářská ve Vřesině (okres Ostrava-město) a vhodnost současného uspořádání. V úvodní části …více
Abstract:
Novák, Jakub. Intersection Hlavni – Mesnicka – Osvobozeni – Zahradkarska in Vresina. Bachelor´s thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016, 53 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The aim of the work is to analyze road safety at the intersection Hlavni – Mesnicka – Osvobozeni – Zahradkarska in Vresina (Ostrava-city district) and the adequacy of current arrangements. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství