Ing. Veronika Hesová

Bachelor's thesis

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace

Financial analysis of the company as a basis for assessing the financial situation
Abstract:
Bakalářská práce Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace se zaměřuje na finanční analýzu společnosti, zabývající se dovozem osobních a užitkových vozů do České republiky, v období let 2006 až 2010. V teoretické části je definován pojem finanční analýzy. Dále jsou představeni její uživatelé a zdroje, ze kterých jsou v průběhu zpracovávání čerpány informace. Speciální pozornost …more
Abstract:
Bachelor thesis Financial analysis of the company as a basis for assessing financial situation is focused on the financial analysis of the company engaged in import passenger cars and light commercial vehicles to the Czech Republic between years 2006 and 2010. In the theoretical part, there is a definition of the term of financial analysis. Then there are specified its users and resources from which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Michal Blahout

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní