Bc. Kristýna Malinská

Bachelor's thesis

Diagnostika a návrh oprav netuhých vozovek

Diagnostics and repair design of flexible pavement
Anotácia:
Poruchy vozovek jsou nedílnou součástí životnosti pozemních komunikací. Je nezbytně nutné provést před návrhem jejich údržby a opravy diagnostiku vozovky. Technické podmínky TP 82 a TP 87 popisují správné provedení diagnostických metod, způsoby jejich vyhodnocení a navrhovaní oprav vozovek. Bakalářská práce se zabývá provedením diagnostiky vozovky s následným návrhem opravy, na silnici II/320 v obci …viac
Abstract:
Faults roads are an integral part of the life of roads. It is absolutely necessary before proposing their maintenance and repair diagnostics roads. Technical conditions TP 82 and TP 87 describe the correct execution of diagnostic methods, methods of evaluating and designing repairs of roads. This thesis deals with performing diagnostics road followed by a design repairs to the road II / 320 in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malinská, Kristýna. Diagnostika a návrh oprav netuhých vozovek. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera