Radka Lachová

Bakalářská práce

Prevádzková štúdia gastronomického zariadenia Gurmán s.r.o. so zameraním na stravovanie zamestnancov

Provozní studie gastronomického zařízení Gurmán s.r.o. se zaměřením na stravování zaměstnanců
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést provozní studii gastronomického zařízení Gurmán s.r.o. zaměřeného na poskytování stravování zaměstnanců. Na základě poznatků a informací získaných analýzou jednotlivých aspektů provozu, práce popisuje současný stav provozu a snaží se vymezit postavení vybraného gastronomického zařízení na trhu a navrhnout opatření ke zlepšení slabých stránek.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to work out the operational study of the catering establishment Gurmán s.r.o. which provides an industrial catering. Based on results of the study of particular aspects of operation, the work describes and evaluates the current situation and tries to give the proposals for improvement of weaknesses.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárske práce je vykonať prevádzkovú štúdiu gastronomického zariadenia Gurmán s.r.o. zameraného na poskytovanie stravovania zamestnancov. Na základe poznatkov a informácií získaných analýzou jednotlivých aspektov prevádzky, práca popisuje súčasný stav prevádzky a snaží sa vymedziť postavanie vybraného gastronomického zariadenia na trhu a navrhnúť opatrenia na zlepšenie slabých stránok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Jana Valentová
  • Oponent: Ladislav Dragula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30687

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj