Mgr. Jakub Pawlas

Bakalářská práce

Mléko ano či ne?

Milk - yes or not?
Anotace:
Práce pojednává o tom, zda je mléko vhodnou součástí každodenní stravy či nikoli. Hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých nutrientů mléka. Mimo obecnou konzumaci se práce zaměřuje také na konzumaci mléka při sportovní činnosti.
Abstract:
The work deals with whether the milk is a suitable part of the daily diet. Assesses the advantages and disadvantages individual nutrients of milk. Apart from general consumption of milk, work also focuses on the consumption of milk in sport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií