Bc. Jakub Přikryl

Bakalářská práce

Intolerance laktózy vs. Alergie na mléko

Lactose - Intolerance vs. Allergy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotních komplikací spojených s příjmem laktózy a mléka ve stravě. Je popsán rozdíl mezi intolerancí laktózy a alergií na bílkovinu kravského mléka, které jsou často zaměňovány. Jsou popsány příčiny a příznaky obou stavů a jsou uvedeny alternativní potraviny pro pacienty trpící těmito nemocemi.
Abstract:
This bachelor work is focused on problems of health complications associated with income of lactose and milk in nutrition. It describes the difference between lactose intolerance and milk allergy, which are often confused. They describe the causes and symptoms of both conditions and are given alternative foods for patients suffering from these diseases.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikryl, Jakub. Intolerance laktózy vs. Alergie na mléko. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická