Tereza Koulová

Diplomová práce

Segmentace trhu piva

Beer Market Segmentation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá segmentací trhu piva v České republice. Záměrem je zjistit, zda se odkryté segmenty od sebe navzájem odlišují nebo zda existuje pouze jeden dominantní segment. Práce je rozdělena do dvou částí, z čehož první je metodologicko-teoretická a druhá praktická. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky marketingové strategie, tj. segmentace, targeting a positioning. …více
Abstract:
This master thesis deals with beer market segmentation in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to find out whether there is only one big segment or more different segments can be found there. The thesis is divided into two parts, the methodological --theoretical and the practical one. Segmentation, targeting and positioning are described in the first part. The second part is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26990