Pavel MRVA

Bakalářská práce

Státní fond životního prostředí ČR a financování dotačního programu Zelená úsporám

State Environmental Fund of CR and funding the grant program Green Savings
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných financí, především problematikou mimorozpočtových účelových fondů. Popisuje jejich legislativní vymezení, zdroje jejich financování a rámce jejich činností. Hlavní část práce je zaměřena na Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP). Je zde popsána jeho historie, důvody vzniku, organizační struktura, finanční zdroje a dotační …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of public finances, in particular, the purpose of extra-budgetary funds. It describes the legal definition, sources of their funding and their actions. A key part of this work is focused on the State Environmental Fund of the Czech Republic. It describes the history, reasons establishment, organizational structure, financial resources and grant activities of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 39582

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRVA, Pavel. Státní fond životního prostředí ČR a financování dotačního programu Zelená úsporám. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická