Bc. Zuzana Michlová

Diplomová práce

Státní fondy a možnosti určení jejich regionálních dopadů

State funds and options for determining their regional impacts
Anotace:
Diplomová práce se zabývá státními fondy ČR. Cílem práce je zachytit podstatu, způsob tvorby a účel státních fondů v ČR a zároveň posoudit, zda lze předpokládat jejich odlišný regionální dopad včetně navrhnutí způsobu identifikace tohoto dopadu. Z teoretického hlediska jsou vymezeny základní pojmy týkající se problematiky státních fondů, jako jsou veřejné finance, mimorozpočtový fond a rozpočtová soustava …více
Abstract:
Diploma thesis with its state funds in the Czech Republic. The aim of the work is to capture the nature, method of creation and ownership of state collections in the Czech Republic and your assessment of whether it is possible to expect their different regional impact, including design using this identified impact. From a theoretical point of view, the basic concepts related to the issue of state funds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michlová, Zuzana. Státní fondy a možnosti určení jejich regionálních dopadů. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní