Bc. Michaela Sedláková

Diplomová práce

Variace živé lidové kultury

Variations of live folk culture
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem Variace živé lidové kultury pojednává o fenoménu slovácké hody. Zabývá se pojmy folklor, folklorismus, Hanácké Slovácko, lidové zvyky a tradice. Popisuje polohu, charakteristiku oblasti Hanáckého Slovácka a věnuje se konkrétní obci, kde zkoumá obnovu kulturního dění. Popisuje tradiční událost - krojované hody v obci Šakvice. Práce vychází z odborné literatury, pramenů …více
Abstract:
The master thesis entitled Variations of living folk culture discusses the phenomenon of Slovakia’s festivities – „hody“. It deals with the concepts of folklore, folklorism, Hanácké Slovácko, folk habits and traditions. My thesis describes location, characteristics of the Hanácké Slovácko area and focuses on a specific village where it examines there storation cultural events. It describes a traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Management v kultuře / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma