Mgr. Lenka Březinová

Bakalářská práce

Folklórní soubor Zavádka na hanáckém Slovácku

Folklore group Zavádka in hanácké Slovácko
Anotace:
V polovině 20. století přibývalo folklorních souborů, neboť v té době měla mládež stále větší zájem o lidovou kulturu a návrat k lidovým tradicím. I v obci Čejkovice v okrese Hodonín měla mládež chuť pustit se do nácviků lidových tanců a písní. A tak na začátku roku 1973 vznikl za podpory místního zemědělského družstva Jiskra Soubor lidových písní a tanců Zavádka. Jeho uměleckým vedoucím se stal Jan …více
Abstract:
In the middle of the 20th century the amount of folklore groups was increasing because at that time young people were interested more and more in the folk culture and in coming back to the folk traditions. Also in the village Čejkovice, the young people felt like practising folklore dances and songs. Thus, in the beginning of 1973, a Folklore songs and dances group named Zavádka was formed with a support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta