Bc. Martin Malý

Diplomová práce

Prediktivní řízení modelu magnetické levitace

Model Predictive Control Of Magnetic Levitation System
Abstract:
This thesis discusses issues of predictive control of the real-time system of magnetic levitation model CE152. One part of this thesis was dedicated to the creation of a model of the magnetic levitation system, that should sufficiently reflect behaviour of this system. Other part consisted in finding proper algorithms suitable for this controlled system, their application and testing on created model …více
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice prediktivního řízení modelu reálného systému magnetické levitace CE152. Část práce byla věnována vytvoření modelu systému magnetické levitace, který by měl věrně vystihovat chování tohoto systému. Další částí bylo nalezení algortimů použitelných pro tento řízený systém a jejich následná aplikace a testování na modelu a posléze i na reálném systému. Pro simulace a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zveřejnit od: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malý, Martin. Prediktivní řízení modelu magnetické levitace. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika