Theses 

Marketing a veřejný prostor – Ing. Jitka Peksová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Jitka Peksová

Bakalářská práce

Marketing a veřejný prostor

Marketing and public space

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma „Marketing a veřejný prostor“. Teoretická část definuje pojmy jako: Marketing, marketingový mix a reklama. Podrobněji se věnuje venkovní reklamě, její efektivitě a regulaci. Vymezuje veřejný prostor a zaměřuje se i na jeho medializaci. Velkou část věnuje i psychologii vnímání reklamy, která řeší otázku, jakým způsobem se dnešní marketéři pomocí triků snaží proniknout až k samotným spotřebitelům. V praktické části je cílem zjistit, kolika reklamním sdělením je běžný spotřebitel během jednoho dne vystaven. Dále pak, jaký postoj má veřejnost k reklamě a jak ji vnímá. Zkoumá, zda je běžný spotřebitel přehlcen marketingovým sdělením jak ve veřejném, tak i medializovaném prostoru.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the topic "Marketing and public space." The theoretical part defines terms such as: Marketing, marketing mix and advertisement. Further it defines outdoor advertising, its effectiveness and regulation. It defines the term public space and focuses on the media coverage. A large part is devoted to the psychology of perception of advertising that addresses the question of how today's marketers use tricks trying to reach the consumers. The practical part is to determine how many advertising messages does a common consumer face in a single day. Furthermore, what attitude does the public hold towards advertising and how it is perceived. It examines whether the ordinary consumer is glutted with marketing communications in both the public and media space

Klíčová slova: Marketing, reklama, venkovní reklama, veřejný prostor, psychologie vnímání reklamy, advertising, outdoor advertising, public space, psychology of perception of advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:20, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz