Theses 

Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika – Bc. Jakub Hromek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Bc. Jakub Hromek

Master's thesis

Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika

Complex www Pages for the Tuiton of Computer Graphics

Anotácia: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou stránku, která bude v budoucnu studentům fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně sloužit jako pomůcka pro hlubší pochopení témat předmětu počítačová grafika a bude poskytovat prostor pro umisťování kurzů vytvořených pomocí webových technologií. V rámci práce jsou vytvořeny kurzy pro rasterizační algoritmy, kompresní algoritmy a prokládání. Těmto tématům se podrobněji věnuje teoretická část práce. Dále práce popisuje použité technologie pro tvorbu stránek a kurzů, kde se zaměřuje i na bezpečnostní stránku celé aplikace.

Abstract: The main aim of this diploma thesis was to develop a web site, which will become a new study platform for students of the Facutly of Apllied Infromatics UTB who attend courses of Computer graphics. Pilot courses of raster algorithms, compression algorithms and interleaving were developed and added to the web site. Additionally, diploma thesis describes technology used for courses design and web development. Furthermore, the work focused also on the security site of the application.

Kľúčové slová: počítačová grafika, rasterizační algoritmy, kompresní algoritmy, prokládání, JavaScript, Canvas

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
  • Zverejniť od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43345 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Hromek, Jakub. Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 15:43, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz