Bc. Tomáš Zapletal

Bakalářská práce

Anton Brenek: pomník Gustava Winterhollera

Anton Brenek: Gustav Winterholler Monument
Anotace:
Práce se zabývá zaniklým pomníkem Gustava Winterhollera, který byl umístěn v Brně v parku na Kolišti. Dílo sochaře Antona Brenka představovalo typickou tvorbu oficiálního akademického sochařství pozdního 19. století.
Abstract:
This work deals with the Gustav Winterholler monument, that is no longer in existence and was situated in Koliste park in Brno.The work of art by sculptor Anton Brenek represented typical work of the academic sculpture of the late 19th century.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta