Bc. Lucie Dolinková

Bakalářská práce

Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace

Identification of bacteria by fluorescence in situ hybridization from blood cultures
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi diagnostiky bakteriální sepse. Pátrá po původcích a příčinách, které toto onemocnění způsobují. Má za úkol zhodnotit stávající metody užívané na Mikrobiologickém ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně, tedy barvení podle Grama, kultivaci a biochemickou identifikaci oproti metodice zapůjčené od firmy Miacom diagnostics, která detekuje mikroorganismy z pozitivních …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns ways of diagnostics of bacterial sepsis. It searches causes and causative agents of this disease. Its aim is to evaluate existing methods used in the Institute for Microbiology, Faculty of Medicine, Masaryk University and St. Ann´s Faculty Hospital in Brno, i. e. Gram staining, culture and biochemical identification, in comparison to the methodics of "Miacom Diagnostics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta