Martin ONDRA

Bachelor's thesis

Molekulárně cytogenetická analýza značených plazmatických buněk a sledování klonálního vývoje chromosomových aberací u mnohočetného myelomu.

Molecular cytogenetic analysis of labeled plasma cells and the monitoring of clonal evolution in multiple myeloma.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem (MM) a klonálním vývojem těchto aberací u patologických plasmatických buněk. V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty základní poznatky a informace o hematopoéze, problematice mnohočetného myelomu, současných metodách cytogenetiky a molekulární cytogenetiky, cytogenetických změnách u MM a o jejich klinickém …more
Abstract:
This thesis deals with chromosomal changes in patients with multiple myeloma and also deals with clonal evolution of these changes in pathological plasma cells. The theoretical part of thesis summarizes principal knowledge about hematopoiesis, the issue of multiple myeloma, contemporary methods of cytogenetic and molecular cytogenetic, cytogenetic changes in MM and its clinical meaning. The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ONDRA, Martin. Molekulárně cytogenetická analýza značených plazmatických buněk a sledování klonálního vývoje chromosomových aberací u mnohočetného myelomu.. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7yc9wf 7yc9wf/2
27/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27/5/2015
Marklová, E.
27/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.